ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Nội dung chương trình

Thông tin khóa học

Đội ngũ giảng viên

Cảm nhận khách hàng

 • Làm thuê cho nhân viên, làm quản lý nhưng việc gì cũng đến tay.
 • Nhân viên của bạn rất lười làm việc, chát chít mọi lúc mọi nơi, thích thì làm, không thích thì nghỉ.
 • Công việc thường xuyên chậm tiến độ, không theo kế hoạch.
 • Bạn là chủ doanh nghiệp, là quản lý nhưng lúc nào cũng đầu tắt mặt tối trong khi nhân viên có nhiều thời gian rảnh rỗi.
 • Nhân sự ra ra vào vào, trên bảo dưới không nghe.
 • Nhân viên làm việc thiếu cam kết, mất tập trung và kém hiệu quả làm mất đi sức sống của doanh nghiệp.
 • Thấy sếp dễ tính nhân viên đâm ra... “nhờn”, lười biếng, giao việc mãi không hoàn thành, rồi biện đủ lý do, thấy sếp thì làm việc, vắng sếp là ngồi chơi!
 • Khó khăn trong việc kiểm soát tiến độ công việc, hoàn thành công việc, chất lượng công việc của nhân viên.
 • Chất lượng, hiệu quả công việc không như mong đợi, quỹ lương thì có hạn, mà nhân viên cứ thiệt thòi chút là lại đòi nghỉ việc.

NẾU BẠN ĐANG RƠI VÀO TÌNH TRẠNG 

 • Làm thuê cho nhân viên, làm quản lý nhưng việc gì cũng đến tay.
 • Nhân viên của bạn rất lười làm việc, chát chít mọi lúc mọi nơi, thích thì làm, không thích thì nghỉ.
 • Công việc thường xuyên chậm tiến độ, không theo kế hoạch.
 • Bạn là chủ doanh nghiệp, là quản lý nhưng lúc nào cũng đầu tắt mặt tối trong khi nhân viên có nhiều thời gian rảnh rỗi.
 • Nhân sự ra ra vào vào, trên bảo dưới không nghe.
 • Nhân viên làm việc thiếu cam kết, mất tập trung và kém hiệu quả làm mất đi sức sống của doanh nghiệp.
 • Thấy sếp dễ tính nhân viên đâm ra... “nhờn”, lười biếng, giao việc mãi không hoàn thành, rồi biện đủ lý do, thấy sếp thì làm việc, vắng sếp là ngồi chơi!
 • Khó khăn trong việc kiểm soát tiến độ công việc, hoàn thành công việc, chất lượng công việc của nhân viên.
 • Chất lượng, hiệu quả công việc không như mong đợi, quỹ lương thì có hạn, mà nhân viên cứ thiệt thòi chút là lại đòi nghỉ việc.

NẾU BẠN ĐANG RƠI VÀO TÌNH TRẠNG 

Bạn đã từng vắt tay lên trán và suy nghĩ về câu hỏi tại sao nhân viên “nhà người ta” luôn luôn bày tỏ một một thái độ tự giác làm việc, một tư duy cầu tiến, xây dựng được môi trường làm việc lành mạnh. Trong khi đó là một thực trạng ngược lại hoàn toàn với nhân viên “nhà mình”. Và Bạn chưa biết cách nào để thay đổi tình trạng đó?

Hiểu được mong muốn của nhiều nhà quản lý, chủ doanh nghiệp muốn tìm ra những cách thức quản lý hiệu quả, tạo ra được một môi trường làm việc tích cực, chủ động, qua đó nâng cao được hiệu quả công việc của toàn doanh nghiệp. Học viện đào tạo doanh nhân HPM đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một khóa học đặc biệt "Bộ kỹ năng toàn diện dành cho quản lý cấp trung” 

BẠN CÓ MONG MUỐN THAY ĐỔI TÌNH TRẠNG ĐÓ KHÔNG?

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Bạn đã từng vắt tay lên trán và suy nghĩ về câu hỏi tại sao nhân viên “nhà người ta” luôn luôn bày tỏ một một thái độ tự giác làm việc, một tư duy cầu tiến, xây dựng được môi trường làm việc lành mạnh. Trong khi đó là một thực trạng ngược lại hoàn toàn với nhân viên “nhà mình”. Và Bạn chưa biết cách nào để thay đổi tình trạng đó?

Hiểu được mong muốn của nhiều nhà quản lý, chủ doanh nghiệp muốn tìm ra những cách thức quản lý hiệu quả, tạo ra được một môi trường làm việc tích cực, chủ động, qua đó nâng cao được hiệu quả công việc của toàn doanh nghiệp. Học viện đào tạo doanh nhân HPM đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một khóa học đặc biệt "Bộ kỹ năng toàn diện dành cho quản lý cấp trung” 

BẠN CÓ MONG MUỐN THAY ĐỔI TÌNH TRẠNG ĐÓ KHÔNG?

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

02

Quản trị mục tiêu, lập kế hoạch & tổ chức công việc hiệu quả theo PDCA 

 • Xác định mục tiêu của bộ phận dựa trên mục tiêu/chiến lược của công ty 
 • Tư duy về xây dựng quy trình cho bộ phận 
 • Lập kế hoạch hiệu quả 
 • Vận hành vòng tròn PDCA để quản trị công việc hiệu 
 • Thực hành xây dựng checklist PDCA trong triển khai công việc 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Khung năng lực nhà quản lý chuyên nghiệp 

01

 • Chân dung nhà quản lý chuyên nghiệp 
 • Chuyển đổi tư duy từ người làm chuyên môn sang người làm quản lý 
 • Vai trò quản lý & lãnh đạo trong quản trị bộ phận đạt mục tiêu 
 • Phân biệt chức năng quản lý công việc và lãnh đạo con người 
 • Nhận thức đúng về phát triển và gây ảnh hưởng đội ngũ đạt các mục tiêu 
 • Vai trò của cấp quản lý trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị chuyên nghiệp  
 • Thực hành: xây dựng khung năng lực của nhà quản lý chuyên nghiệp 

03

Phát triển năng lực nhân viên & xây dựng môi trường làm việc hiệu quả 

 • Vai trò lãnh đạo con người trong bối cảnh mới 
 • Huấn luyện, kèm cặp & phát triển nhân viên hiệu quả 
 • Công cụ GROW trong kèm cặp & phát triển nhân viên 
 • 12 yếu tố gắn kết nhân viên của Gallup & các việc cần làm của nhà quản lý để tạo ra môi trường làm việc gắn kết.  
 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả 

04

Tạo động lực, đánh giá và phản hồi nhân viên  

 • Động lực làm việc và tâm lý hành vi 
 • Nguyên tắc & quy trình tạo động lực làm việc  
 • Tư duy đúng về quản trị thành tích nhân viên 
 • Kỹ năng đánh giá và phản hồi nhân viên   
 • Thực hành đánh giá & phản hồi nhân viên 

05

Kỹ năng làm việc nhóm 

 • Làm việc nhóm là gì?
 • Tại sao chúng ta lại cần phải rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm
 • Những yếu tố tạo nên một nhóm thành công
 • Những kỹ năng cần thiết về làm việc nhóm: xác định tầm nhìn và giá trị chung, kỹ năng lãnh đạo và điều hành nhóm, Kỹ năng lựa chọn nhân sự, Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu, Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.....

06

Kỹ năng quản lý, làm chủ thời gian

 • Tại sao phải quản trị thời gian
 • Nắm nguyên tắc vàng trong quản lý thời gian
 • Quy trình & Phương pháp quản trị thời gian hiệu quả
 • Các công cụ & kỹ thuật quản trị thời gian nhằm đạt hiệu quả tối ưu

07

Kỹ năng thuyết trình

 • Tổng quan về thuyết trình
 • Chuẩn bị cho buổi thuyết trình
 • Kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp
 • Các kỹ năng bổ trợ

Chương trình sẽ chia sẻ với bạn "năng lực quản trị" của một MM là những năng lực gì và làm thế nào để nâng những năng lực này lên một tầm cao hơn; góp phần quan trọng trong việc giúp bạn trở thành một MM chuyên nghiệp.

NỘI DUNG

ĐÀO TẠO

02

Quản trị mục tiêu, lập kế hoạch & tổ chức công việc hiệu quả theo PDCA 

 • Xác định mục tiêu của bộ phận dựa trên mục tiêu/chiến lược của công ty 
 • Tư duy về xây dựng quy trình cho bộ phận 
 • Lập kế hoạch hiệu quả 
 • Vận hành vòng tròn PDCA để quản trị công việc hiệu 
 • Thực hành xây dựng checklist PDCA trong triển khai công việc 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

03

Phát triển năng lực nhân viên & xây dựng môi trường làm việc hiệu quả 

 • Vai trò lãnh đạo con người trong bối cảnh mới 
 • Huấn luyện, kèm cặp & phát triển nhân viên hiệu quả 
 • Công cụ GROW trong kèm cặp & phát triển nhân viên 
 • 12 yếu tố gắn kết nhân viên của Gallup & các việc cần làm của nhà quản lý để tạo ra môi trường làm việc gắn kết.  
 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả 

04

Tạo động lực, đánh giá và phản hồi nhân viên  

 • Động lực làm việc và tâm lý hành vi 
 • Nguyên tắc & quy trình tạo động lực làm việc  
 • Tư duy đúng về quản trị thành tích nhân viên 
 • Kỹ năng đánh giá và phản hồi nhân viên   
 • Thực hành đánh giá & phản hồi nhân viên 

05

Kỹ năng làm việc nhóm 

 • Làm việc nhóm là gì?
 • Tại sao chúng ta lại cần phải rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm
 • Những yếu tố tạo nên một nhóm thành công
 • Những kỹ năng cần thiết về làm việc nhóm: xác định tầm nhìn và giá trị chung, kỹ năng lãnh đạo và điều hành nhóm, Kỹ năng lựa chọn nhân sự, Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu, Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.....

06

Kỹ năng quản lý, làm chủ thời gian

 • Tại sao phải quản trị thời gian
 • Nắm nguyên tắc vàng trong quản lý thời gian
 • Quy trình & Phương pháp quản trị thời gian hiệu quả
 • Các công cụ & kỹ thuật quản trị thời gian nhằm đạt hiệu quả tối ưu

07

Kỹ năng thuyết trình

 • Tổng quan về thuyết trình
 • Chuẩn bị cho buổi thuyết trình
 • Kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp
 • Các kỹ năng bổ trợ

Khung năng lực nhà quản lý chuyên nghiệp 

01

 • Chân dung nhà quản lý chuyên nghiệp 
 • Chuyển đổi tư duy từ người làm chuyên môn sang người làm quản lý 
 • Vai trò quản lý & lãnh đạo trong quản trị bộ phận đạt mục tiêu 
 • Phân biệt chức năng quản lý công việc và lãnh đạo con người 
 • Nhận thức đúng về phát triển và gây ảnh hưởng đội ngũ đạt các mục tiêu 
 • Vai trò của cấp quản lý trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị chuyên nghiệp  
 • Thực hành: xây dựng khung năng lực của nhà quản lý chuyên nghiệp 

Chương trình sẽ chia sẻ với bạn "năng lực quản trị" của một MM là những năng lực gì và làm thế nào để nâng những năng lực này lên một tầm cao hơn; góp phần quan trọng trong việc giúp bạn trở thành một MM chuyên nghiệp.

NỘI DUNG

ĐÀO TẠO

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIẢNG DẠY

HPM có đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam, đã và đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty và tập đoàn lớn, có nhiều kinh nghiệm thực tế trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Hãy lắng nghe những chia sẻ của họ sau khi tham gia khóa học tại HPM

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Dưới sự quản lý tốt, nhân viên sẽ trở thành tài sản lớn nhất cho công ty. Còn ngược lại khi nhận được sự quản lý quá kém, họ có thể kéo cả tập thể đi xuống.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN
NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

HOTLINE: 0948.886.662

Để lại thông tin theo form dưới đây và chuyên viên sẽ gọi điện hỗ trợ Anh/Chị nhanh nhất !

Nhận ưu đãi ngay

TẶNG TRI ÂN ĐẦU NĂM MỚI GÓI HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT CHO DOANH NGHIỆP THỜI COVID

12.000.000đ

SỐ LƯỢNG ƯU ĐÃI CÓ HẠN ! Nhanh tay để lại thông tin đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội thay đổi doanh nghiệp của Bạn.

Ưu đãi sẽ hết hạn trong

00
00
00
00

 Ngày           Giờ             Phút          Giây              

6.500.000 Đ/HV

03 TUẦN

6.500.000 Đ

01 TUẦN

12.000.000 Đ

02 TUẦN

8.500.000 Đ

HOTLINE: 094.888.6662

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

Hãy cho HPM cơ hội chia sẻ để Quý Anh/Chị
 hiểu hết giá trị thực sự khóa học mang lại

HOÀN TẤT

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ TRƯỚC

" Bạn đang tốn hàng chục triệu đến hàng trăm triệu chi phí hàng tháng, nên không có lý do gì lại từ chối cho khoản đầu tư vô cùng GIÁ TRỊ này !

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Thời lượng: 12 Buổi
 • Địa điểm: Hải Phòng
 • Lịch học: Thứ Bảy & Chủ nhật
 • Học phí gốc: 12.000.000 Đ/HV
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO DOANH NHÂN HPM

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC PUBLIC 
Đào tạo các kỹ năng quản trị, điều hành, kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm

TƯ VẤN ISO
Hướng tới chất lượng - phù hợp từng doanh nghiệp - chuyên gia cao cấp

TƯ VẤN XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP 4.0
Lan tỏa công nghệ 4.0 vào quản lý, điều hành của doanh nghiệp giúp DN tự động hóa

KẾT NỐI DOANH NHÂN
Cộng đồng doanh nhân giao lưu, kết nối, học hỏi, hợp tác kinh doanh

TƯ VẤN KPI
Giải pháp tư vấn xây dựng hệ thống KPI toàn diện theo tiêu chuẩn thế giới

ĐÀO TẠO INHOUSE DOANH NGHIỆP
Đào tạo chương trình theo yêu cầu của doanh nghiệp trên toàn quốc

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trụ sở Hà Nội: Tòa nhà B&T, số 3/120 Trường Chinh, quận Đống Đa, HN

Trụ sở Hải Phòng: Tầng 5 Tòa nhà Seabank, Số 17/B1 Lô 7B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP

Trụ sở Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 8A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, HCM

Email: daotaodoanhnghiep@hpmvietnam.com
Website: www.hpm.edu.vn
Hotline: 0936.636.232
Fanpage: Học viện đào tạo doanh nghiệp HPM

HOÀN TẤT

HOTLINE:

0948.886.662

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN